Τροχαία ατυχήματα

Απόλυτη και εξειδικευμένη νομική κάλυψη του Τροχαίου Ατυχήματος.

Η πολύπειρη ενασχόληση του γραφείου μας με υποθέσεις αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα και η επί σειρά ετών συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν επιτύχει την υψηλή ειδίκευση του γραφείου μας στον κλάδο αυτό.

Για τη δικαστική και εξώδικη επιδίωξη των αξιώσεων σας, εκτός από το χειρισμό του νομικού σκέλους, αναλαμβάνουμε το συντονισμό ενός δικτύου εξωτερικών συνεργατών με συναφείς με το αντικείμενο ειδικότητες, διασφαλίζοντας κάθε πιθανή παράμετρο της υπόθεσής σας και απαλλάσσοντάς σας από τη σπατάλη χρόνου και ενέργειας.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε την ανόρθωση και αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε από έτερο όχημα, είτε ασφαλισμένο, είτε ανασφάλιστο, και διεκδικούμε για λογαριασμό σας αποζημίωση για τις υλικές ζημίες (ολική καταστροφή του αυτοκινήτου, μερική βλάβη οχήματος, μείωση της αγοραστικής του αξίας, έξοδα επισκευής, φύλαξης κ.α.) και για τις βλάβες σώματος ή υγείας που έχουν τυχόν προκληθεί από το ατύχημα (νοσήλια, ηθική βλάβη κ.α.). Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε τις συχνά περίπλοκες υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων που προκλήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπό όχημα, αλλά και ατυχημάτων που προκλήθηκαν στο εξωτερικό από όχημα που έχει τόπο συνήθους στάθμευσής του την Ελλάδα.

Ξεχωριστή κατηγορία  αποτελούν τα θανατηφόρα τροχαία, για τα οποία,  πέρα από το κομμάτι της αποζημίωσης, αναλαμβάνουμε το βαρύνον ποινικό σκέλος της διαδικασίας.