Αστικό δίκαιο

Υποστηρίζουμε ένα ευρύ φάσμα σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, και επιλύουμε αποτελεσματικά αστικές αντιδικίες.