Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι  τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπου τα μέρη ρυθμίζουν  προσωπικά και οικονομικά τους θέματα,  με τη συνδρομή ενός ουδέτερου τρίτου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος  τα βοηθά  να καταλήξουν σε μια βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία.

Η διαμεσολάβηση οδηγεί σε λύσεις προσαρμοσμένες στη βούληση των μερών, εστιάζεται στα συμφέροντα των παιδιών, βοηθάει τους γονείς να διατηρήσουν την μεταξύ τους συνεργασία, αποτρέπει τα συναισθήματα πικρίας και εκδικητικότητας, επιλύει συνολικά τις οικογενειακές διαφορές και καταργεί τις δικαστικές αντιδικίες.

Αφορά

 • Παντρεμένα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά
 • Γονείς χωρίς γάμο ούτε συμβίωση
 • Ζευγάρια ετερόφυλα ή ομόφυλα που συμβιώνουν, με ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης
 • Ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά
 • Συγγενείς ή μέλη οικογένειας

Επιλύεται

 • η επιμέλεια του παιδιού
 • ο τόπος κατοικίας του παιδιού
 • η επικοινωνία του παιδιού  με το γονέα που δεν κατοικεί μαζί του, καθώς και με άλλους συγγενείς
 • η διατροφή του παιδιού
 • η καθημερινότητα του παιδιού και η συμμετοχή των γονέων σε αυτή
 • η χρήση της οικογενειακής στέγης
 • η διατροφή του άλλου συζύγου ή συντρόφου
 • η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 • όλα τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από το χωρισμό
 • ευρύτερες συμφωνίες