Η Διαμεσολάβηση στην οικοδομή μου

Πολύ συχνά οι ένοικοι των οικοδομών, λόγω των στενών σχέσεών τους και της μεταξύ τους αλληλεξάρτησης, που δημιουργείται από την σύγχρηση των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, έρχονται αντιμέτωποι με προστριβές και φιλονικίες, οι οποίες κάθε άλλο παρά βοηθούν στην αρμονική γειτνίαση.

Η καθημερινή πρακτική έχει αναδείξει ως φλέγοντα θέματα του «γειτονικού δικαίου» αυτά που άπτονται της ερμηνείας και τροποποίησης του κανονισμού πολυκατοικίας, τη διαχείριση της οικοδομής από τα όργανά της, την  ερμηνεία των κοινόχρηστων μερών και πραγμάτων της οικοδομής, την αναζήτηση οφειλόμενων κοινοχρήστων δαπανών, την αποκλειστική χρήση, τις μεταβολές, προσθήκες και επεμβάσεις στα κοινά μέρη και πράγματα της οικοδομής και πολλά άλλα.

Tα εμπλεκόμενα μέρη, επιλέγοντας τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιτυγχάνουν την σύντομη και με πολιτισμένο τρόπο επίλυση των διαφορών τους, υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό την αποκατάσταση των σχέσεών τους, την καλή γειτονία και την αρμονική συμβίωση.