Νέα

ΗΜΕΡΙΔΑ

Παρακολούθηση Ημερίδας, με θέματα: 1.Διαμεσολάβηση στην καθημερινή ιατρική πρακτική 2.Νομική ευθύνη ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών 3. Διαμόρφωση σύγχρονης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα 4. Ιατρικός τουρισμός παρόν και μέλλον 10-1-2015 Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  

Περισσότερα »

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παρακολούθηση Συνεδρίου με θέμα «Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» 11-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ)

Περισσότερα »

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 597ΑΚ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ Αριθμός 8151/18-11-2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από χην Ειρηνοδίκη Καλλιόπη Χατζήνικολάου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Καλτσάτου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Οκτωβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: 1) ……[…]

Περισσότερα »

Καταδίκη μισθωτή εμπορικής μισθώσεως – καφετέριας στην απόδοση του μισθίου και στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ:    11151  /2014 ΑΡΙΘΜ. ΕΚΘ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. ΑΓΩΓΗΣ: 3.744/19.02.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτόδικη Διονύσιο Γιαννούλη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα Μελπομένη Τσιρίδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του στις 08.05.2014, για να[…]

Περισσότερα »

Τροχαίο ατύχημα.Κάκωση κεφαλής.Ανεύθυνο οδηγού που κατεληφθη να οδηγει υπο την επηρεια οινοπνευματος σε ποσοστο 1,34%ο.

         ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρθρου 681 Α’ ΚΠολΔ) Αριθμός Απόφασης       /2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αναστασία Μαντζάρα,, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ίου Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, και τον Γραμματέα Ευστράτιο Νικολακάκη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις……….2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:[…]

Περισσότερα »

Αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261/5 Μαίου 2014 (ΦΕΚ τεύχος πρώτο αριθμ. Φύλλου 107).   Βασικές επισημάνσεις :   1) Καταργείται η αυτόματη ισόχρονη ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Απαιτέιται πλέον η πληρωμή του ασφαλίστρου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.   2) Δεν απαιτείται πλέον η εκ μέρους[…]

Περισσότερα »

Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή.Αξιώσεις εκμισθωτή

Αριθμός Απόφασης 1197/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΝΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Πολυξένη – Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Βασιλική Μπλέτσου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2013, για να δικάσει την αγωγή με[…]

Περισσότερα »

Ναρκωτικά. Αγορά και κατοχή ινδικής κάνναβης. Παύση ποινικής δίωξης

Αριθμός Απόφασης 518/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα, τον κατηγορούμενο ………. και της……, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1992, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……… ΠΑΥΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ του άρθρου 8§3 α ν. 4198/2013, την σε βάρος του[…]

Περισσότερα »

Μισθωτική διαφορά. Καταβολή μισθωμάτων.

Μισθωτική διαφορά. Καταβολή μισθωμάτων. Το δικαίωμα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης έχει ο μισθωτής, ακόμα κι αν έχει παραιτηθεί από αυτό. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο τριών μηνών από τη γνωστοποίησή της. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης από το μισθωτή, υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με το ποσό[…]

Περισσότερα »

Αυτοκινητικό ατύχημα.

Αυτοκινητικό ατύχημα. Τροποποίηση άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 237/1986. Περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης προς τον παθόντα εκ μέρους του Επικουρικού Κεφαλαίου που υπεισέρχεται στη θέση του ασφαλιστή. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει, αν για την πρόκληση του ατυχήματος υπάρχει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου στην ασφαλιστική εταιρεία, γιατί θίγονται οι ενοχικές[…]

Περισσότερα »