Νέα

Τροχαίο ατύχημα. Πινακίδα ΣΤΟΠ και υπέρβαση διπλής διαχωριστικής γραμμής. Αναίτιος ο εκ της πινακίδας ΣΤΟΠ προερχόμενος οδηγός.

ΑΡΙΘΜΟΣ      /2019 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …… ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα ……. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την …Φεβρουάριου 2019, για να δικάσει τις εξής υποθέσεις, μεταξύ ΤΩΝ[…]

Περισσότερα »

Τροχαίο ατύχημα μοτοσικλετιστή. Κάταγμα φάλαγγας πέμπτου δακτύλου αριστερού άκρου ποδός και αναρρωτική άδεια τριάντα ημερών. Επιδικάσθηκε ηθική βλάβη 2500Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ /2019 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη .., ..και από τη Γραμματέα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό την…………Απριλίου 2019, για να δικάσει την εξής υπόθεση, μεταξύ : ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : ……. ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου[…]

Περισσότερα »

Αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δεξιά – Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Ν.733/77) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ……. που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα …. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις …. Ιανουαρίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Ομόρρυθμης Εταιρίας με[…]

Περισσότερα »

Πρόσκρουση φορτηγού οχήματος επί καλωδίου της ΔΕΗ. Ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Αριθμός ……./201.. ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα ……. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις …….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: ΕΝΑΓΩΝ: ………..με τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια[…]

Περισσότερα »

Πρόσκρουση ΙΧΕ επί εμποδίου – σκύλων εντός αυτοκινητοδρόμου. Ευθύνη της αναδόχου παραχωρησιούχου εταιρείας κατασκευής Εθνικής οδού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ Αριθμός ../….-06-2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδΐκη ….που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα…. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις … Δεκεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: ΕΝΑΓΩΝ:… με τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος[…]

Περισσότερα »

Ασφαλιστικά Μέτρα.Απαγόρευση στον καθού να απειλεί και να εξυβρίζει την αιτούσα, αλλά και να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων

Αριθμός απόφασης …../2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τη Δικαστή….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση κατά το νόμο. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …..που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελισάβετ[…]

Περισσότερα »

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ …../2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη…και τη Γραμματέα… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις .. Μαρτίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ : ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ, …….κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ελισάβετ Μπάτζιου (Α.Μ.: 7598), συμπαρισταμένης και της ασκούμενης δικηγόρου……… ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο[…]

Περισσότερα »

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΟΧΗΜΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΓΔΑ- ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΑ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

Αριθμός…/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …., που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, με την παρουσία του Γραμματέα …… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ….. 2015, για να δικάσει την εξής διαφορά μεταξύ των : ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : …., ο οποίος[…]

Περισσότερα »

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΓΔΑ

Αριθμός Απόφασης    /2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη…….. , που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, και την Γραμματέα Αναστασία Τσοτουλίδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Απριλίου 2015, για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ : ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ : 1) …,[…]

Περισσότερα »

Συνέδριο με θέμα:Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική;

  Παρακολούθηση συνεδρείου που διοργάνωσε Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και το ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.(στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ με θέμα: «Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική;» Στις 24 και 25 Απριλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη[…]

Περισσότερα »