Οκτώβριος2019

Τροχαίο ατύχημα. Πινακίδα ΣΤΟΠ και υπέρβαση διπλής διαχωριστικής γραμμής. Αναίτιος ο εκ της πινακίδας ΣΤΟΠ προερχόμενος οδηγός.

ΑΡΙΘΜΟΣ      /2019 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …… ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα ……. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την …Φεβρουάριου 2019, για να δικάσει τις εξής υποθέσεις, μεταξύ ΤΩΝ[…]

Περισσότερα »