Μάιος2019

Αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δεξιά – Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Ν.733/77) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ……. που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα …. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις …. Ιανουαρίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Ομόρρυθμης Εταιρίας με[…]

Περισσότερα »