Φεβρουάριος2018

Πρόσκρουση φορτηγού οχήματος επί καλωδίου της ΔΕΗ. Ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Αριθμός ……./201.. ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα ……. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις …….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: ΕΝΑΓΩΝ: ………..με τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια[…]

Περισσότερα »