Νοέμβριος2017

Πρόσκρουση ΙΧΕ επί εμποδίου – σκύλων εντός αυτοκινητοδρόμου. Ευθύνη της αναδόχου παραχωρησιούχου εταιρείας κατασκευής Εθνικής οδού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ Αριθμός ../….-06-2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδΐκη ….που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα…. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις … Δεκεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: ΕΝΑΓΩΝ:… με τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος[…]

Περισσότερα »