Νοέμβριος2016

Ασφαλιστικά Μέτρα.Απαγόρευση στον καθού να απειλεί και να εξυβρίζει την αιτούσα, αλλά και να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων

Αριθμός απόφασης …../2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τη Δικαστή….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση κατά το νόμο. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …..που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελισάβετ[…]

Περισσότερα »