Δεκέμβριος2015

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ …../2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη…και τη Γραμματέα… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις .. Μαρτίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ : ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ, …….κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ελισάβετ Μπάτζιου (Α.Μ.: 7598), συμπαρισταμένης και της ασκούμενης δικηγόρου……… ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο[…]

Περισσότερα »