Ιούλιος2015

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΓΔΑ

Αριθμός Απόφασης    /2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη…….. , που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, και την Γραμματέα Αναστασία Τσοτουλίδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Απριλίου 2015, για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ : ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ : 1) …,[…]

Περισσότερα »