Ιούλιος2014

Καταδίκη μισθωτή εμπορικής μισθώσεως – καφετέριας στην απόδοση του μισθίου και στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ:    11151  /2014 ΑΡΙΘΜ. ΕΚΘ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. ΑΓΩΓΗΣ: 3.744/19.02.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτόδικη Διονύσιο Γιαννούλη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα Μελπομένη Τσιρίδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του στις 08.05.2014, για να[…]

Περισσότερα »