Μάιος2014

Αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261/5 Μαίου 2014 (ΦΕΚ τεύχος πρώτο αριθμ. Φύλλου 107).   Βασικές επισημάνσεις :   1) Καταργείται η αυτόματη ισόχρονη ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Απαιτέιται πλέον η πληρωμή του ασφαλίστρου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.   2) Δεν απαιτείται πλέον η εκ μέρους[…]

Περισσότερα »

Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή.Αξιώσεις εκμισθωτή

Αριθμός Απόφασης 1197/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΝΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Πολυξένη – Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Βασιλική Μπλέτσου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2013, για να δικάσει την αγωγή με[…]

Περισσότερα »

Ναρκωτικά. Αγορά και κατοχή ινδικής κάνναβης. Παύση ποινικής δίωξης

Αριθμός Απόφασης 518/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα, τον κατηγορούμενο ………. και της……, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1992, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……… ΠΑΥΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ του άρθρου 8§3 α ν. 4198/2013, την σε βάρος του[…]

Περισσότερα »