Τροχαίο ατύχημα. Πινακίδα ΣΤΟΠ και υπέρβαση διπλής διαχωριστικής γραμμής. Αναίτιος ο εκ της πινακίδας ΣΤΟΠ προερχόμενος οδηγός.

ΑΡΙΘΜΟΣ      /2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ……

ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα …….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την …Φεβρουάριου 2019, για να δικάσει τις εξής υποθέσεις, μεταξύ

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΥΣΩΝ : …οι οποίες παραστάθηκαν δια της Πληρεξουσίας Δικηγόρου τους Ελισάβετ Μπάτζιου ( 7598).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ …

 

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα … και την ανωμοτί κατάθεση του διαδίκου ….. οι οποίοι εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, από όσα έγγραφα νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, προκειμένου να χρησιμεύσουν άλλα ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα κοινής πείρας που το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη του (άρθρο 336 αρ. 4 του ΚΠολΔ), καθώς και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :

Την …. και περί ώρα 15.30 περίπου η …. οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλ. ….αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας αυτής και της …. που ήταν ασφαλισμένο για την περίπτωση προκλήσεως ζημιών σε τρίτους στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «…..» εκινείτο επί ανωνύμου οδού στο Δήμο Βασιλικών Θεσσαλονίκης , με κατεύθυνση από την επαρχιακή οδό Βασιλικών -Σουρωτής προς την συμβολή της ανωνύμου οδού με την Ε.Ο Θεσσαλονίκης— Πολυγύρου .

Η ως άνω ανώνυμη οδός συμβάλλεται στο ύψος του 26,5 χιλιομέτρου με την Ε.Ο . Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου επί της οποίας η ως άνω οδηγός είχε πρόθεση να εισέλθει με αριστερή στροφή, στη  δε συμβολή των ως άνω οδών υπάρχει ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) που υποχρεώνει τους οδηγούς να ακινητοποιήσουν το όχημά τους προ της διασταύρωσης και να παραχωρήσουν προτεραιότητα στα κινούμενα επί της Ε.Ο. οχήματα .

Η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου είναι διπλής κατεύθυνσης με πλάτος οδοστρώματος 7,30 μ. , χωμάτινο έρεισμα , μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ,διαχωριζόμενα με διπλή διαχωριστική γραμμή, παρουσιάζει στο 26,5 χιλιόμετρο, καμπύλη με κατωφέρεια με πολύ μικρή κλίση προς Θεσσαλονίκη.

Η ανώνυμη οδός όπου εκινείτο η … είναι επίσης διπλής κατεύθυνσης με πλάτος οδοστρώματος 15,80 μ. μια λωρίδα ανά κατεύθυνση , ανωφέρεια με μικρή κλίση στη συμβολή των ως άνω οδών υπάρχει πινακίδα Ρ-2 .

Τη συγκεκριμένη ημέρα η κατάσταση της οδού ήταν καλή, επικρατούσε καλοκαιρία και η κυκλοφορία οχημάτων αραιή . Όταν η …. προσέγγισε τη διασταύρωση των ως άνω οδών και έχοντας πρόθεση να εισέλθει στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου με κατεύθυνση αριστερά προς Θεσσαλονίκη, ακινητοποίησε το όχημά της προ της ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 και αφού διαπίστωσε ότι μπορούσε να εισέλθει στην οδό χωρίς να εμποδίσει την κίνηση των λοιπών χρηστών της οδού δεδομένου ότι το ρεύμα πορείας που οδηγούσε προς τον Πολύγυρο ήταν ελεύθερο οχημάτων , στο δε ρεύμα που οδηγούσε προς την Θεσσαλονίκη εκινείτο το με αριθ. κυκλ. ….. ΙΧΕ αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον …. , μάρτυρα απόδειξης, πλην όμως βρισκόταν σε αρκετή απόσταση ικανή για να μπορέσει να ολοκληρώσει τον ελιγμό της, εκκίνησε να εισέρχεται στην οδό .

Στην ίδια οδό, ήτοι στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου, εκινείτο το υπ’ αριθ. κυκλ. …. ΙΧΦ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο …. , ιδιοκτησίας του …που ήταν ασφαλισμένο για την περίπτωση προκλήσεως ζημιών σε τρίτους στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «….» ακολουθώντας το όχημα του….. Ο οδηγός του ως άνω οχήματος είχε αναπτύξει αυξημένη για τις περιστάσεις ταχύτητα , ενόψει του ότι ως προς την πορεία του είχε κλειστή δεξιά στροφή με κατωφέρεια και κλίση και προσπάθησε να διενεργήσει υπέρβαση του προπορευομένου οχήματος του …. , αιφνιδιάστηκε δε από το όχημα της ….. και μη μπορώντας να επαναφέρει το όχημά του στην πορεία του προσέκρουσε σ’ αυτό …

Με βάση τα ως άνω πλήρως αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά το ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του οδηγού … ο οποίος δεν επέδειξε τη σύνεση και την επιμέλεια ενός μέσου οδηγού και ειδικότερα ανέπτυξε αυξημένη ταχύτητα χωρίς να λάβει υπόψη του ότι είχε στην πορεία του απότομη ( κλειστή ) δεξιά στροφή με κατωφέρεια και κλίση καθώς και πραγματοποίησε ανέλεγκτα υπέρβαση του προπορευομένου οχήματος καίτοι αυτό απαγορεύεται αφού στο οδόστρωμα υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή με αποτέλεσμα εξαιτίας των ως άνω παραλείψεων να επισυμβεί το ατύχημα ( αρ. 12 παρ. 1, 16 παρ. 4, 19 παρ. 1, 21 παρ. 1-3 ΚΟΚ). Αντίθετα καμία υπαιτιότητα δεν βαρύνει την …. στην πρόκληση του ως άνω ατυχήματος