ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παρακολούθηση Συνεδρίου με θέμα

«Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

11-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ)