Συνέδριο με θέμα:Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική;

 

Παρακολούθηση συνεδρείου που διοργάνωσε Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και το ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.(στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ με θέμα:

«Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή:
Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική;»

Στις 24 και 25 Απριλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
(Κατούνη 12 – 14, Θεσσαλονίκη)