Ασφαλιστικά Μέτρα.Απαγόρευση στον καθού να απειλεί και να εξυβρίζει την αιτούσα, αλλά και να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων

Αριθμός απόφασης …../2016

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση κατά το νόμο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …..που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελισάβετ Μπάτζιου (AM 7598 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), η οποία κατέθεσε σημείωμα.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ:…που παραστάθηκε διά της Δικηγόρου του……..

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης ….αίτησή της, που προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

……………………..

Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον πρώτο των καθών διατηρούσε σχέση από το Μάϊο του έτους 2013 και ότι η σχέση τους ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το Σεπτέμβριο του έτους 2014, οπότε ο καθού την εξύβρισε για πρώτη φορά με ιδιαίτερα άσχημο τρόπο. Ότι στο διάστημα που ακολούθησε ο καθού εκδήλωσε αναίτια πολλά περιστατικά ζήλιας σε βάρος της, απειλώντας την και εξυβρίζοντας την ίδια και τους γονείς της, ενώ με το πέρασμα του χρόνου άρχισε να ασκεί σε βάρος της και σωματική βία, όπως συνέβη στις …. και στις ….., οπότε, λόγω των σωματικών κακώσεων που αυτή υπέστη κατά την τελευταία ημεροχρονολογία, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ……, όπου και νοσηλεύθηκε. Ότι μετά το παραπάνω περιστατικό η ίδια εγκατέλειψε την οικία, όπου συζούσε με τον καθού, και διαμένει έκτοτε στην οικία των γονέων της. Ότι παρά τη διακοπή της σχέσης τους ο καθού την παρακολουθεί σε καθημερινή βάση, την απειλεί, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία και της αποστέλλει εξυβριστικά μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά τον καθού: α) να επικοινωνεί με την αιτούσα τηλεφωνικά, με μηνύματα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, β) να προσβάλλει τη σωματική ακεραιότητα της αιτούσας, καθώς και την τιμή και την υπόληψή της (μέσω ύβρεων και απειλών), γ) να προσεγγίζει την ίδια και την οικία της επί της οδού …. σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του καθού χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ και προσωπική κράτηση τριάντα (30) ημερών για κάθε παραβίαση της ανωτέρω διάταξης της απόφασης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθού σε μέρος των δικαστικών εξόδων…………………