Οροφοκτησία

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις με αντικείμενο τη σύσταση της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο, τη φύση και την ερμηνεία της συστατικής πράξεως, ως και τη σύσταση της οροφοκτησίας σε συνδυασμό με την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων.

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται της ερμηνείας και τροποποίησης του κανονισμού πολυκατοικίας, τη διαχείριση της οικοδομής από τα όργανά της, τις διαφορές που ανακύπτουν από τις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις αυτών με τυχόν μισθωτές ή επικαρπωτές οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Ενδεικτικά, υποθέσεις που απασχολούν το γραφείο μας αφορούν στην  ερμηνεία των κοινόχρηστων μερών και πραγμάτων της οικοδομής, την αναζήτηση οφειλόμενων κοινοχρήστων δαπανών, την αποκλειστική χρήση, τις μεταβολές, προσθήκες και επεμβάσεις στα κοινά μέρη και πράγματα της οικοδομής, (θέσεις σταθμεύσεων της πολυκατοικίας, η πυλωτή και το δώμα της οικοδομής, εγκατάσταση θερμοσιφώνων, κεραιών, τεντών, διαφημιστικών πινακίδων, ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών κλπ), τη μετατροπή οριζοντίων ιδιοκτησιών σε εμπορικά καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διαθέτουμε αξιόλογη εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν στα  δικαιώματα  ιδιοκτήτη  οριζόντιας ιδιοκτησίας από φθορές στο διαμέρισμά του, προκαλούμενες από όμορη γειτονική ιδιοκτησία, αλλά και ζητήματα που ανακύπτουν από την απόσπαση ιδιοκτησίας από το εκάστοτε σύστημα  κεντρικής θέρμανσης της οικοδομής (εγκατάσταση φυσικού αερίου, αυτόνομη θέρμανση κλπ).

Στο πεδίο της κάθετης ιδιοκτησίας, ενδεικτικά αναφέρεται η ενασχόληση του γραφείου μας με υποθέσεις που αφορούν σε υπέρβαση συντελεστή δόμησης από κύριο κάθετης ιδιοκτησίας, μεταβολή όρων δόμησης σε οικόπεδο όπου θα οικοδομηθούν κάθετες ιδιοκτησίες/ανακατανομή ποσοστών δομήσεως κάθε συγκυρίου, αυθαίρετη κατάληψη τμήματος οικοπέδου κατά την ανέγερση κτίσματος, προσκύρωση εδαφικών λωρίδων σε οικόπεδο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1024/1971.