Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, με τη λεπτότητα, τη νηφαλιότητα και την εξισορροπητική διάθεση που ζητά η ακραιφνώς ιδιωτική τους φύση και πάντως, με εγρήγορση και μαχητικότητα για την κατά περίπτωση διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας.

Η κατεξοχήν ύλη του οικογενειακού δικαίου με την οποία ασχολούμαστε, αφορά υποθέσεις διαζυγίου, συναινετικού ή με αντιδικία και των πάσης φύσεως  συμπλεκόμενων ζητημάτων που κατά κανόνα αποτελούν κομμάτι της διαδικασίας λύσης του γάμου με διαζύγιο.

Ενδεικτικά παριστάμεθα δικαστικά και εξωδικαστικά για τη διεκδίκηση διατροφής τέκνου και συζύγου, την επιμέλεια των τέκνων, την κατανομή της περιουσίας των συζύγων, υποθέσεων προσβολής πατρότητας και αναγνώρισης πατρότητας του τέκνου, καθώς και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τέκνα γεννημένα εκτός γάμου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το νομικό χειρισμό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και συνεργάζεται με ειδική σε τέτοια θέματα ψυχολόγο για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών μας στα λεπτά αυτά θέματα.