Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθέτουμε σε βάθος γνώση του κληρονομικού δικαίου και αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την κατά περίπτωση διαδικασία, σε επίπεδο γενικού συντονισμού, αλλά και διενέργειας των αναγκαίων πράξεων για τη ρύθμιση των κληρονομικών θεμάτων σας, που προκύπτουν από την ύπαρξη διαθήκης ή συνάπτονται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (απουσία διαθήκης του κληρονομούμενου).

Για την ταχεία και ασφαλή διευθέτηση της υπόθεσής σας, οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών  (συμβολαιογράφος, λογιστής, εκτιμητής κ.α.), των οποίων η σύμπραξη είναι κατά κανόνα αναγκαία.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε συλλογή και κατάθεση των αναγκαίων εγγράφων στους αρμόδιους φορείς, την έκδοση κληρονομητηρίου, τη δημοσίευση διαθήκης, την προσβολή διαθήκης, την αποδοχή και την αποποίηση κληρονομιάς, την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, τη διανομή της κληρονομιάς, τη διεκδίκηση απαιτήσεων από την κληρονομιαία περιουσία, τη διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας από τον κληρονόμο που τη στερήθηκε κ.α.

Επίσης, παρέχονται νομικές συμβουλές και καθοδήγηση, τόσο για τη διαχείριση της ατομικής περιουσίας εν ζωή, όσο και για την καθαυτή σύνταξη μιας διαθήκης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακυρότητες και νομικά κενά και να διασφαλιστεί με άρτιο τρόπο η βούληση του ενδιαφερόμενου.