ΗΜΕΡΙΔΑ

Παρακολούθηση Ημερίδας, με θέματα:

1.Διαμεσολάβηση στην καθημερινή ιατρική πρακτική

2.Νομική ευθύνη ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών

3. Διαμόρφωση σύγχρονης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα

4. Ιατρικός τουρισμός παρόν και μέλλον

10-1-2015

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης