Αξιόγραφα

Η καλή γνώση του Δικαίου των Αξιογράφων, αλλά και η εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση κάθε είδους απαιτήσεων, εγγυάται στους εντολείς μας την ικανοποίησή των απαιτήσεών τους και την ταχεία ρύθμιση των υποθέσεών τους, εξασφαλίζοντας την προστασία τους, τόσο από αφερέγγυους οφειλέτες, όσο και εν όψει των δικών τους ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επιγραμματικά, αναλαμβάνουμε το χειρισμό κάθε είδους θέματος που μπορεί να προκύψει από ακάλυπτη επιταγή, απλήρωτη συναλλαγματική, γραμμάτιο, τιμολόγιο κλπ. Με κύρια μέσα τη Διαταγή Πληρωμής και άλλες διαδικασίες του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, όπως ενδεικτικά η εγγραφή υποθήκης, η κατάσχεση, ο πλειστηριασμός κ.α., φροντίζουμε ώστε να προστατευτούν οι αξιώσεις των εντολέων μας, παρέχοντας συγχρόνως εξωδικαστική υποστήριξη, με ανάληψη καίριου διαπραγματευτικού ρόλου, όποτε είναι αναγκαίο.