Ακίνητα

Το γραφείο μας, εξοπλισμένο με μεγάλη εμπειρία  στις υποθέσεις ακινήτων, καθώς και με ένα δίκτυο διακεκριμένων εξωτερικών συνεργατών, ειδικοτήτων συναφών με τα ακίνητα, παρέχει νομική υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο προστασίας της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας εν όψει επιβολής σε αυτήν μέσων αναγκαστικής εκτελέσεως, όσο και σε ό,τι αφορά ειδικότερα ιδιοκτησιακά θέματα.

Η αγοραπωλησία, η δωρεά, η γονική παροχή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των συμβολαίων, η επίλυση θεμάτων χρησικτησίας, η προστασία της κυριότητας και της νομής, η διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά γραφεία της χώρας, ο χειρισμός πλειστηριασμών και κατασχέσεων, η άρση νομικών βαρών του ακινήτου και η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, αποτελούν μεταξύ άλλων τη συνήθη ύλη του γραφείου μας.